โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

 เมื่อ : 15 มีนาคม 2559 17:53:36     เปิดอ่าน 393    Share   


วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ,ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๕ คน

 ข่าวอื่นๆ

 
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕  [ เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 5]
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Literacy และการค้าออนไลน์  [ เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 14]
 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (กศจ.รอ.)  [ เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 6]
 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 5]
 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕  [ เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 6]