โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

 เมื่อ : 15 มีนาคม 2559 17:53:36     เปิดอ่าน 358    Share   


วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ,ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๕ คน

 ข่าวอื่นๆ

 
13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปัญญา ศาสตรา  [ เมื่อ : 15 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 5]
 
มอบโล่และเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงาน ดีเด่น ให้แก่ กศน.อำเภอ  [ เมื่อ : 25 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 38]
 
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและอาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ เมื่อ : 23 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 29]
 
22 กันยายน 2562 ดร.ปัญญา ศาสตรา ผอ.สนง. กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 23 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 24]
 
ประชุมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  [ เมื่อ : 17 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 23]