โครงการประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท

 เมื่อ : 24 มีนาคม 2559 14:39:44     เปิดอ่าน 473    Share   


วันที่ 24 มีนาคม 2559 นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิด โครงการประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  โดยนายธีรวัฒน์ ถมหนวด นักวิชาการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การสร้างเครื่องมือ เทคนิคการนิเทศ การจดบันทึกสภาพที่พบ ข้อนิเทศ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน 

 ข่าวอื่นๆ

 
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕  [ เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 6]
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Literacy และการค้าออนไลน์  [ เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 14]
 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (กศจ.รอ.)  [ เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 6]
 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 5]
 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕  [ เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 6]