ขอเชิญชวน พสกนิกรชาวไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสมเด็จ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติ
กศน.อำเภอหนองพอก
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือน พฤศจิกา
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
กิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
30 พฤศจิกายน 2565 โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเ
กศน.อำเภอจังหาร
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับหน่วย
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริก
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
จัดทำการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site และ รูปแบบ Online
กศน.เมืองร้อยเอ็ด
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน
กศน.อำเภอพนมไพร
เข้าร่วมรับชม Facebook Live“แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถาน
กศน.อำเภอพนมไพร
โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และผลิตภัณฑ์สินค
กศน.อำเภอพนมไพร
กิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหม่ห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองพอก