ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
เมื่อ : 08 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 10]
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน – บัญชี พัสดุ และงานสารบรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
เมื่อ : 08 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 5]
วันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นางปัทมาภรณ์ ศรีเนตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
รับการตรวจราชการ นางสาว ประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 43]
ณ กศน.ตำบลปอภาร อำเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.30 น.
10 กรกฎาคม 2562
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 55]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ (Thailand Knowledge Portal) สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
5 กรกฎาคม 2562
เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 42]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกำกับ ติดตาม นิเทศ กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงพื้นที่นิเทศกิจกรรมฯ ณ กศน.อำเภอโพธิ์ชัย
27-28 มิถุนายน 2562
เมื่อ : 03 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 46]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศ ณ โรงแรมธนินธรกรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองปิยวิทย์ เชิ่ดกลิ่น รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
"สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 47]
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. พิธีเปิด...
เมื่อ : 20 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 57]
โครงการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ IEP online และคู่มืออำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยหลืออื่นใด ทางการศึกษา สำนักงานกศนจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมธนินธรกรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น.
เมื่อ : 20 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 36]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 46]
google classroom for education
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]