ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
เมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 17]
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุและเจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561
ผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงาน กศน.
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 32]
ประจำปีพุทธศักราช 2560
กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลตถวายเป็นพระราชกุศล (66 ล้านซีซี)
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 21]
วันที่ 28ก.ค.60
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 21]
สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ.โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 29]
ผอ.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการจัดอบรมดูแลหลักสูตรผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอบรมวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการ
เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 22]
ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2560ณ โรงแรมภูรพี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 44]
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดพิธีโครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 420 ชั่วโมง) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 52]
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 420 ชั่วโมง) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาดสมบูรณ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมชี้แจงด้านการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 72]
ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงด้านการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน
เมื่อ : 04 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 86]
ในวันที่ 4 เมษายน 25560
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]