ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อ : 03 เมษายน 2561  [อ่าน : 225]
โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด
28 มีนาคม 2561 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับ...
เมื่อ : 03 เมษายน 2561  [อ่าน : 204]
28 มีนาคม 2561 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
DMIS61
เมื่อ : 16 มีนาคม 2561  [อ่าน : 7639]
ระหว่างวันที่ 11-15 มี.ค.2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
Digital Literacy และ E -Comerce รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2
เมื่อ : 09 มีนาคม 2561  [อ่าน : 281]
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
13 ก.พ.2561
เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 254]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.กศน.สนง.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมประสานแผนงาน และการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..
9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 235]
9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์..
เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 3409]
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน...
เมื่อ : 24 มกราคม 2561  [อ่าน : 252]
23 มกราคม 2561 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 17 ม.ค.61 เวลา 08.30 น.
เมื่อ : 17 มกราคม 2561  [อ่าน : 237]
วันที่ 17 ม.ค.61 เวลา 08.30 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสมพิศ ตลับนาค ผอ.กศน.อำเภอศรีสมเด็จ เข้าร่วมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด ...
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เมื่อ : 17 มกราคม 2561  [อ่าน : 241]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เวลา 8.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]