ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมเสวนาแนวทางแก้จน “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต”
เมื่อ : 15 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 350]
15 ธันวาคม 2560 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเสวนาแนวทางแก้จน “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต” ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
13 ธันวาคม 2560
เมื่อ : 15 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 347]
โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551
สำนักงาน กศน.ร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 361]
สำนักงาน กศน.ร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโดยท่านผอ.รุ่งทิวา ศรีวรขาน บรรยายโดยท่านรองปิยวิทย์ เชิดกลิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้แก่ ...
16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
เมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 293]
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุและเจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561
ผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงาน กศน.
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 222]
ประจำปีพุทธศักราช 2560
กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลตถวายเป็นพระราชกุศล (66 ล้านซีซี)
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 243]
วันที่ 28ก.ค.60
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 193]
สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ.โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 266]
ผอ.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการจัดอบรมดูแลหลักสูตรผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอบรมวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการ
เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 212]
ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2560ณ โรงแรมภูรพี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 201]
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดพิธีโครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]