ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 420 ชั่วโมง) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 248]
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 420 ชั่วโมง) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาดสมบูรณ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมชี้แจงด้านการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 230]
ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงด้านการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน
เมื่อ : 04 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 247]
ในวันที่ 4 เมษายน 25560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 251]
การตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมตอนรับ ท่าน อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจรราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงานกศน.จังวัดร้อยเอ็ด
-
เมื่อ : 09 มีนาคม 2560  [อ่าน : 214]
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตำบล ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
-
เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2560  [อ่าน : 337]
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาเลือกเสรีกับโปรแกรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2560  [อ่าน : 294]
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด และมอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการศาสตร์ของพระราชา ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
DMIS 60
เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2560  [อ่าน : 2558]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลกศน.ตำบล (DMIS๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ภารกิจของคณะครูและบุคลากร กศน.ร้อยเอ็ดเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา
เมื่อ : 17 มกราคม 2560  [อ่าน : 241]
วันที่ 16 มกราคม 2560 ภารกิจของคณะครูและบุคลากร กศน.ร้อยเอ็ดเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา โดยการนำของท่านผอ.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน
เมื่อ : 11 มกราคม 2560  [อ่าน : 250]
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน เตรียมเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสพภัยน้ำท่วม โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยคณะผู้บริหาร และบุคลกรสำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]