ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ศูนย์ กศน.อำเภอ ทั้ง 20 แห่ง
เมื่อ : 30 ธันวาคม 2559  [อ่าน : 273]
จัดนิทรรศการ ศาสตร์พระราชา ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณ ศาลากลางจังวัดร้อยเอ็ด
รวมพลังแห่งความภักดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2559  [อ่าน : 267]
รวมพลังแห่งความภักดี ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 22 พ.ย. 2559 ณ.ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2559  [อ่าน : 308]
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
"ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
เมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559  [อ่าน : 270]
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการเรียนเฉลี่ยเปอร์เซ็นไทล์(GPA/PR)
เมื่อ : 19 ตุลาคม 2559  [อ่าน : 301]
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการเรียนเฉลี่ยเปอร์เซ็นไทล์(GPA/PR)ประจำปี่การศึกษา 2/2559 สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม2559
-
เมื่อ : 14 ตุลาคม 2559  [อ่าน : 252]
-
-
เมื่อ : 28 กันยายน 2559  [อ่าน : 289]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ร้อยเอ็ด
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
เมื่อ : 22 กันยายน 2559  [อ่าน : 277]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๑
-
เมื่อ : 20 กันยายน 2559  [อ่าน : 283]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
-
เมื่อ : 12 กันยายน 2559  [อ่าน : 254]
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหาร และครู กศน.ตำบล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ของ ครู กศน.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]