ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


กศน.ร้อยเอ็ด จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2559 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เมื่อ : 09 กันยายน 2559  [อ่าน : 257]
-
โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม
เมื่อ : 29 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 456]
วันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม ณ บ้านไร่ไววา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 25 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 352]
-
-
เมื่อ : 25 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 315]
24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาส ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมราชภัฎกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
-
เมื่อ : 22 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 524]
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๒ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นิเทศสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
-
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 288]
ประชุมชี้แจงสนามสอบด้านการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
เมื่อ : 12 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 434]
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดรอยเอ็ด นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเ็ด
"รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี"
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 412]
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมลงนามถวายพพระพรชัยมงคล
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 342]
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 ก.ค.2559@สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด.....
โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 761]
นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]