ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
เมื่อ : 12 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 441]
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดรอยเอ็ด นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเ็ด
"รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี"
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 416]
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมลงนามถวายพพระพรชัยมงคล
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 345]
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 ก.ค.2559@สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด.....
โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 767]
นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 268]
พิธีปิด และมอบวุฒิบัตรโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือก
-
เมื่อ : 26 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 258]
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ ภาค ๑๒ พบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติให้แก่คณะผู้บริหาร และคณะครู ในการจัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายวิชาเลือก ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายวิชาเลือก
เมื่อ : 25 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 316]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือก ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. 59 ณ โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้นร้อยเอ็ด
๗ สิงหาเข้าคูหา ไปออกเสียงประชามติ"
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 273]
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครู และนักศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการบันทึกเทปรายการเวทีสัญจร "๗ สิงหาเข้าคูหาไปออกเสียงประชามติ" NBT อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
-
เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 318]
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ฯ
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 390]
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรุ่นที่ ๑ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๔๔ คน
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]