ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


การอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับจังหวัด
เมื่อ : 02 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 597]
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับจังหวัด ณ สโมรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม
รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 เมษายน 2559  [อ่าน : 533]
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
สานรัก ร้อยดวงใจ ผู้สูงวัย กศน.ร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 เมษายน 2559  [อ่าน : 376]
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๒ เดินทางมาร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันผู้สุูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการศึกษาฯ
เมื่อ : 12 เมษายน 2559  [อ่าน : 316]
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เมื่อ : 07 เมษายน 2559  [อ่าน : 313]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้า ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559
เมื่อ : 02 เมษายน 2559  [อ่าน : 953]
๒ เมษายน ๒๕๕๙ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการบรรณสัญจร (Book Vayage) ประจำปี 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชการเจ้า
เมื่อ : 31 มีนาคม 2559  [อ่าน : 347]
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมุ์้ัู้่ัั้็ิุู่่พิธีถวายเครื่องราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชนจังหวัดที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อ : 25 มีนาคม 2559  [อ่าน : 595]
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชนจังหวัดที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท
เมื่อ : 24 มีนาคม 2559  [อ่าน : 427]
-
พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒
เมื่อ : 17 มีนาคม 2559  [อ่าน : 745]
พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ โดย พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ประธานพิธีเปิด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]