ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 547]
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 431]
วันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะบุคลากรร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2559  [อ่าน : 620]
โครงการอบรมครู กศน.ตำบลขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ รุ่นที่ ๒
เมื่อ : 29 มิถุนายน 2559  [อ่าน : 458]
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีปิดโครงการอบรมครู กศน.ตำบล รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
-
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2559  [อ่าน : 799]
-
ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 24 มิถุนายน 2559  [อ่าน : 530]
การตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเดินทางมาตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
เปิด โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อ : 13 มิถุนายน 2559  [อ่าน : 406]
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบ ท่านทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ..
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ(ครู ข)
เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 624]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก. ) ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ(ครู ข) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 556]
26 พฤษภาคม 2559 ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างครูกศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด.
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 533]
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์คร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]