ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการฝึกอบรมครู กศน.ตำบลในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 1159]
นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยากรโครงการฝึกอบรมครู กศน.ตำบลในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ประธานพิธีเปิด
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 342]
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานใน กศน.ตำบล
เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 493]
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานใน กศน.ตำบล พร้อมทั้งมอบนโยบายในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานใน กศน.ตำบล และการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
เมื่อ : 05 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 765]
5 พฤษภาคม 2559 นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
การอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับจังหวัด
เมื่อ : 02 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 628]
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับจังหวัด ณ สโมรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม
รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 เมษายน 2559  [อ่าน : 555]
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
สานรัก ร้อยดวงใจ ผู้สูงวัย กศน.ร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 เมษายน 2559  [อ่าน : 403]
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๒ เดินทางมาร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันผู้สุูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการศึกษาฯ
เมื่อ : 12 เมษายน 2559  [อ่าน : 343]
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เมื่อ : 07 เมษายน 2559  [อ่าน : 335]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้า ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559
เมื่อ : 02 เมษายน 2559  [อ่าน : 972]
๒ เมษายน ๒๕๕๙ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการบรรณสัญจร (Book Vayage) ประจำปี 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]