ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


พิธีปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อ : 16 มีนาคม 2559  [อ่าน : 320]
พิธีปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เมื่อ : 15 มีนาคม 2559  [อ่าน : 440]
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อ : 15 มีนาคม 2559  [อ่าน : 354]
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลานไทร
พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อ : 15 มีนาคม 2559  [อ่าน : 289]
พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
พิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เมื่อ : 15 มีนาคม 2559  [อ่าน : 287]
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค ร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญวิทย์ ทั
พิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 623]
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เวทีเสวนาเสนอแนวทาง "ทางออกแก้จน" "สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต"
เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 406]
นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานศุนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.รอ.) ร่วมเวทีเสวนาเสนอแนวทาง "ทางออกแก้จน" "สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต" เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิด
พิธีมอบรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดี เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ฯ
เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 510]
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดี เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. และเกียรติบัตรบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาที่จัดและหรือสนับสนุนการจัด กศน.ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ และการประชุมนิเทศ ติดตามการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ประธานพิธีเปิด
พิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 997]
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ชื่อกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.อำเภออาจสามารถ
เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 861]
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.อำเภออาจสามารถ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]