ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ยินดีต้อนรับ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี และคณะ
เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 961]
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เมื่อ : 21 มกราคม 2559  [อ่าน : 327]
วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำพิธีเปิดโครงการโดยท่าน ผู้อำนวยการ ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยท่านรองปัญญา ศาสตรา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2559 รายวิชาเลือก
อวยพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 30 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 560]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการฯ และคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ นายทรงพล ใจกริ่ม นายชยันต์ ศิริมาศ และนางมณี สุระสังข์ คลังจังหวัดร้อยเอ็ด.
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และจนท.
เมื่อ : 29 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 702]
28 ธันวาคม 2558 สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ดจัด โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และจนท.แผนงานและงบประมาณ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 รวม 2 วัน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด.
BIKE FOR DAD
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 360]
ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
BIG CLENING DAY
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 311]
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีรับเสื้อพระราชทาน ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 437]
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 7.30น. -16.00น.
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558  [อ่าน : 805]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง
สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย
เมื่อ : 28 ตุลาคม 2558  [อ่าน : 1134]
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2559 โดย ท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ.ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์
เมื่อ : 26 ตุลาคม 2558  [อ่าน : 619]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๘
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]