ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


เวทีเสวนาเสนอแนวทาง "ทางออกแก้จน" "สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต"
เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 427]
นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานศุนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.รอ.) ร่วมเวทีเสวนาเสนอแนวทาง "ทางออกแก้จน" "สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต" เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิด
พิธีมอบรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดี เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ฯ
เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 530]
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดี เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. และเกียรติบัตรบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาที่จัดและหรือสนับสนุนการจัด กศน.ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ และการประชุมนิเทศ ติดตามการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ประธานพิธีเปิด
พิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 1026]
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ชื่อกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.อำเภออาจสามารถ
เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 885]
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.อำเภออาจสามารถ
ยินดีต้อนรับ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี และคณะ
เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 986]
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เมื่อ : 21 มกราคม 2559  [อ่าน : 345]
วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำพิธีเปิดโครงการโดยท่าน ผู้อำนวยการ ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยท่านรองปัญญา ศาสตรา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2559 รายวิชาเลือก
อวยพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 30 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 586]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการฯ และคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ นายทรงพล ใจกริ่ม นายชยันต์ ศิริมาศ และนางมณี สุระสังข์ คลังจังหวัดร้อยเอ็ด.
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และจนท.
เมื่อ : 29 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 725]
28 ธันวาคม 2558 สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ดจัด โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุ และจนท.แผนงานและงบประมาณ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 รวม 2 วัน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด.
BIKE FOR DAD
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 383]
ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
BIG CLENING DAY
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 334]
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]