ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อ : 13 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 517]
และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ ณ.
เมื่อ : 12 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 320]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นำโดยท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 11 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 503]
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน โดย เลขาธิการ กศน.(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการ
เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 499]
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 สำนักงาน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 376]
ร่วมประชุมผู้บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่10และ12 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00น.ณ.ห้องประชุม สพม.เขต27 จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลา 09.00 น วันที่ 22 กรกฏาคม 2558
เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 413]
สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการประชุมชี้แจงผลการดำเนินการจัดสอบ
เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 549]
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 3
เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 512]
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 3 โดยได้รับเกียรติ จากท่านคลังจังหวัดร้อยเอ็ด นายพงศ์พิต ฤทธิแสง เป็นประธานในพิธีเปิด
8 กรกฎาคม 2558 สนง.กศน.จังหวัดดร้อยเอ็ด จัดโครงการ
เมื่อ : 09 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 795]
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค วิชาเลือก ภาคเรียน 1/2558 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 08 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 535]
พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมการประชุมระดมแนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนการอ่านในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ....
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]