ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อ : 23 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 569]
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 21 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 597]
เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาอาชีพสู่อาเซียนและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการ
เมื่อ : 18 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 723]
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม bike for Mom
เมื่อ : 17 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 862]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครู ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม bike for Mom
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อ : 13 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 536]
และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ ณ.
เมื่อ : 12 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 341]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นำโดยท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 11 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 523]
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน โดย เลขาธิการ กศน.(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการ
เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 530]
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 สำนักงาน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 400]
ร่วมประชุมผู้บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่10และ12 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00น.ณ.ห้องประชุม สพม.เขต27 จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลา 09.00 น วันที่ 22 กรกฏาคม 2558
เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 433]
สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]