ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ท่านผอ.ประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 18 มีนาคม 2558  [อ่าน : 640]
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมนำผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ดไปแสดงและมอบของที่ระลึกขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 13.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม
เมื่อ : 06 มีนาคม 2558  [อ่าน : 805]
พิธีแห่พระพระอุปคุต ในงานบุญผะเหวด ประจำปี 2558 ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีบุญผะเหวด 6- 8 มีนาคม 25558
โครงการประกวดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 663]
ประเภท ทอคโชว์ และ ร้องเพลง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบถ้วยและเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดทุกประเภท
พิธีมอบธงผะเหวดที่ใหญ่ที่สุด และแถลงข่าวงานประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558
เมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 1056]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบธงผะเหวดที่ใหญ่ที่สุด ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และร่วมงานแถลงข่าวงานประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558
โครงการประกวดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 1188]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการประกวดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการประเภท เรียงความ และ VDO คลิป
วันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 784]
จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อเวลา ๐๙:๐๐ น. วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ
เมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 564]
พร้อมนายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ ครู และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงบประมาณ และสำนักงาน กศน. ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด....
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๓๐ น. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 29 มกราคม 2558  [อ่าน : 656]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดประชุมและชี้แจงนโยบาย ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๐๐ น.
เมื่อ : 23 มกราคม 2558  [อ่าน : 510]
จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
19 มกราคม 2558 นายปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 22 มกราคม 2558  [อ่าน : 1815]
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รายวิชาเลือก ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]