ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 506]
จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 471]
เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา ท่านผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เรื่อง การพัฒนาคุณภาพในค่ายทหารโดยการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับทหารกองประจำการ ณ ค่ายจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ดและกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายประเสริฐสงคราม
แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย
เมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 476]
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" สำนักงาน กศน.
รายชื่อสถานศึกษา / กศน.ตำบลที่ยังไม่บันทึกข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน
เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 664]
แจ้ง รายชื่อสถานศึกษา / กศน.ตำบลที่ยังไม่บันทึกข้อมูล/ข้อมูลไม่ครบถ้วน สำรวจพิกัดที่ตั้งของ กศน.ตำบล การมีไฟฟ้า การมีอินเทอร์เน็ต ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 20 พฤศจิกายน 2557
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการ การใช้ระบบให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 519]
นายอุบล ธนาสัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการการใช้ระบบให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 1038]
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้คณะบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดรายละเอียดการจัดการแข่งขันมหกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 933]
คลิก เพื่อดูรายละเอียด แผนที่ตั้งการจัดงาน...
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันจัดการความรู้ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 423]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันจัดการความรู้ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน.
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 1517]
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ณ โรงแรม เจพีเอมเมอร์รัล จังหวัดยโสธร
กศน.ร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมพบปะติดตาม เปิดเวทีเสวนา การทอผ้าธงผะเหวด ใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 455]
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด อดีตสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมพบปะติดตาม เปิดเวทีเสวนา การทอผ้าธงผะเหวด ใหญ่ที่สุดในโลก
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]