ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


กศน.ร้อยเอ็ด ออกติดตามฯ โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของครู กศน. เพื่อยกระดับการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร IPM
เมื่อ : 14 ตุลาคม 2557  [อ่าน : 498]
กศน.ร้อยเอ็ด ออกติดตามฯ โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของครู กศน. เพื่อยกระดับการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร IPM เพื่อติดตาม ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่อไป ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กศน.ร้อยเอ็ด เตรียมการต้อนรับ พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ ๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เมื่อ : 14 ตุลาคม 2557  [อ่าน : 450]
กศน.ร้อยเอ็ด เตรียมการต้อนรับ พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ ๒ ประธานโครงการมอบนโยบายในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดร้อยเอ็ด
งานประชุมชี้้แจงนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2558
เมื่อ : 09 ตุลาคม 2557  [อ่าน : 537]
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย ให้รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วประชุมชี้แจงนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ปี2558
ด่วน อำเภอที่ยังไม่ส่งแบบติดตาม ผลกระบวนการนิเทศ
เมื่อ : 09 ตุลาคม 2557  [อ่าน : 457]
ขอให้อำเภอที่ยังไม่ส่งแบบติดตาม ผลกระบวนการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน กศน.ปี 2557
Roi-Et Values contest 2014
เมื่อ : 06 ตุลาคม 2557  [อ่าน : 2043]
ข่าวดี รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน มหกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ละครเวที คนดี...ศรีร้อยเอ็ด
พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อ : 01 ตุลาคม 2557  [อ่าน : 721]
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
การจัดการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 27 กันยายน 2557  [อ่าน : 703]
ผอ.ประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ การจัดการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Roi-Et 24 hours Sport Day
เมื่อ : 25 กันยายน 2557  [อ่าน : 992]
จังหวัดร้อยเอ็ดจัดมหกรรมแข่งขันกีฬา 24 ชั่วโมง จังหวัดร้อยเอ็ด "Roi-Et 24 hours Sport Day" เริ่มแข่งขันตั้งแต่ เวลา 05.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึง เวลา 05.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2557 นี้ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมผสม(ชาย 2 หญิง 1) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2557 นั้น รับจำนวนจำกัด เพียง 101 ทีมเท่านั้น
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
เมื่อ : 24 กันยายน 2557  [อ่าน : 850]
ในวันที่ 23 กันยายน เวลา 17.00 น. ผอ.ประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงาน เกษียณอายุราชการในชื่องาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
เมื่อ : 24 กันยายน 2557  [อ่าน : 534]
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้่เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]