ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


การสำรวจความพร้อม กศน.ตำบล
เมื่อ : 21 กันยายน 2557  [อ่าน : 1761]
ให้ กศน.ตำบลทุกแห่ง ดำเนินการกรอกแบบสำรวจข้อมูลก ารสำรวจความพร้อม กศน.ตำบล ผ่านทางเว็บไซต์
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เมื่อ : 19 กันยายน 2557  [อ่าน : 4661]
ข้อความ ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
บัญชีรายชือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ส. สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 15 กันยายน 2557  [อ่าน : 594]
ประกาศ บัญชีรายชือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผุ้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาอื่น)ใน อ.ก.ค.ส. สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 14 กันยายน 2557  [อ่าน : 648]
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่่่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่งแบบรายงานประกันคุณภาพภายในรอบ 12 เดือน และผลการประเมินตนเอง (SAR)
เมื่อ : 12 กันยายน 2557  [อ่าน : 635]
ให้ กศน.อำเภอ ส่งแบบรายงานประกันคุณภาพภายในรอบ 12 เดือน และรายงานผลการประเมินตนเองปี 2557 (SAR)
สูจิบัตร การแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2557  [อ่าน : 1876]
สูจิบัตร การแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ (ฉลามเกมส์) วันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำ ร่าง แผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 21 สิงหาคม 2557  [อ่าน : 545]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำ ร่าง แผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สู่สากล
นายสุรัติ วิภักดิ์ ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงขวัญ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19 สิงหาคม 2557
เมื่อ : 19 สิงหาคม 2557  [อ่าน : 726]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงขวัญ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19 สิงหาคม 2557
นายสุรัติ วิภักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อ : 19 สิงหาคม 2557  [อ่าน : 465]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4
เมื่อ : 16 สิงหาคม 2557  [อ่าน : 1393]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักกีฬา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4 ณ จังหวัดมุกดาหาร
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]