ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล และกล่าวปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ต้านยาเสพติด
เมื่อ : 04 สิงหาคม 2557  [อ่าน : 954]
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล และกล่าวปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
การแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อ : 04 สิงหาคม 2557  [อ่าน : 1015]
นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นปรธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดและพบปะ พูดคุยให้กำลังใจ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 30 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 561]
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดและพบปะ พูดคุยให้กำลังใจ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสลงพื้นที่ ร้อยเอ็ด เพื่อประเมินเชิงประจักษ์การประกวดบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๖
คณะกรรมการ ลงพื้นที่ประเมินห้องสมุดประชาชน ในการประกวดบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อ : 30 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 950]
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ กศน.ร้อยเอ็ด เพื่อประเมินเชิงประจักษ์ ในการประกวดบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นิเทศสนามสอบ การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทศ.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 465]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร นิเทศสนามสอบ การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทศ.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการ การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทศ.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:00 น .ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 395]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการ การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทศ.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:00 น .ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2557 (พิธีเปิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2557) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อ : 25 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 469]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2557 (พิธีเปิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2557) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 581]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายประมวล เอกวุธ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชมมหกรรมการแข่งขัน กีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 728]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชมมหกรรมการแข่งขัน กีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 1102]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิไลศักดิ์ ศรีดามณี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]