ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2557 (พิธีเปิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2557) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อ : 25 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 495]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2557 (พิธีเปิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2557) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 603]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายประมวล เอกวุธ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชมมหกรรมการแข่งขัน กีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 766]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชมมหกรรมการแข่งขัน กีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 1127]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิไลศักดิ์ ศรีดามณี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 457]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น. และพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 474]
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาแบบดั้งเดิมและพิธีเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 442]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาแบบดั้งเดิมและพิธีเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเยี่ยมชมการถ่ายทำวีดิทัศน์ พร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และเยี่ยมชมบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านภูธนาวัลย์ กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 440]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเยี่ยมชมการถ่ายทำวีดิทัศน์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ พร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และเยี่ยมชมบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านภูธนาวัลย์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด คัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 441]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมงาน "ตลาดนัดวิชาการประกันคุณภาพ กศน." ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 451]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมงาน "ตลาดนัดวิชาการประกันคุณภาพ กศน." ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]