ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ตำบลต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 30 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 424]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ตำบลต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ระยะที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวม ๕ อำเภอ นำร่อง ดังนี้ ๑. กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๒. กศน.อำเภอเสลภูมิ ๓. กศน.อำเภอเกษตรวิสัย ๔. กศน.อำเภอธวัชบุรี ๕. กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้า ถวายชุดสังฆทานพร้อมปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคล บนตึกสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
เมื่อ : 30 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 419]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ และนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้า ถวายชุดสังฆทานพร้อมปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคล บนตึกสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 387]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และ กศน.อำเภอจังหาร ร่วมการรณรงค์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ตำบลต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รวม ๕ อำเภอ นำร่อ
เมื่อ : 24 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 584]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ตำบลต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวม ๕ อำเภอ นำร่อง ดังนี้ ๑. กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๒. กศน.อำเภอเสลภูมิ ๓. กศน.อำเภอเกษตรวิสัย ๔. กศน.อำเภอธวัชบุรี ๕. กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการ การขับเคลื่อนความรู้ ความเข้าใจ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๓๒
เมื่อ : 24 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 485]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ การขับเคลื่อนความรู้ ความเข้าใจ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) รุ่นที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 20 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 532]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) รุ่นที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือและการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ระหว่างกระทรวงพลังงาน สำ
เมื่อ : 20 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 619]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือและการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ระหว่างกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานคัดเลือกบรรณารักษ์ดีเด่น และห้องสมุดประชาชนดีเด่น เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นบรรณารักษ์ยอดเยี่ยมและห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี
เมื่อ : 18 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 474]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานคัดเลือกบรรณารักษ์ดีเด่น และห้องสมุดประชาชนดีเด่น เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นบรรณารักษ์ยอดเยี่ยมและห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 18 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 414]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทศ.) วันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
เมื่อ : 16 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 557]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ นิเทศสนามสอบ ศูนย์สอบสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทศ.) วันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]