ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับเสด็จฯ ในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:๐๐ น.
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 528]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:๐๐ น.
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการจัดงานคืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 15:30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสว
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 483]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะครู บุคลากรและนักศึกษาจาก กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน กศน.อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 130 คน และกศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 100 คน รวม 430 คน ร่วมการจัดงานคืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
สถานศึกษาสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 583]
เพื่อประกอบการถ่ายทอดความรู้ของครูบัญชีต้นแบบได้ที่กลุ่มการศึกษานอกระบบ
ให้สถานศึกษา ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน ครั้งที่ 2
เมื่อ : 02 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 423]
และส่ง file backup ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันทีี่ 5 มิถุนายน 2557
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และเยี่ยมเยือนประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทย
เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 547]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และเยี่ยมเยือนประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
แจ้งเรื่องให้ดำเนินการเร่งด่วน
เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 600]
เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ฯ ดีเด่นระดับประเทศ
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 2865]
การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือ สนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557
ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน
เมื่อ : 27 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 1017]
สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนได้ที่ http://mis.nfe.go.th
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น.
เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 513]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ศ.อ.ศ.อ.” ครบ ๖๐ ปี ในวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 462]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ศ.อ.ศ.อ.” ครบ ๖๐ ปี เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของสถาบันและบุคลากรที่ดำเนินการจัดการศึกษา กศน. และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]