ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


กศน.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน (รายวิชาเลือก) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2557
เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 463]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน (รายวิชาเลือก) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2557
กศน.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา กศน.เกมส์ กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อ : 04 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 439]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกษตรวิสัย ประธานชมรมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา กศน.เกมส์ระดับภาค ครั้งที่ 4 กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผ
เมื่อ : 01 กรกฎาคม 2557  [อ่าน : 485]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ หน้าบึงพลาญชัย
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) รุ่นที่ 4/2557 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 30 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 463]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) รุ่นที่ 4/2557 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 9 อำเภอ
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ตำบลต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 30 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 442]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ตำบลต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ระยะที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวม ๕ อำเภอ นำร่อง ดังนี้ ๑. กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๒. กศน.อำเภอเสลภูมิ ๓. กศน.อำเภอเกษตรวิสัย ๔. กศน.อำเภอธวัชบุรี ๕. กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้า ถวายชุดสังฆทานพร้อมปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคล บนตึกสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
เมื่อ : 30 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 441]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ และนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้า ถวายชุดสังฆทานพร้อมปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคล บนตึกสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 408]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และ กศน.อำเภอจังหาร ร่วมการรณรงค์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ตำบลต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รวม ๕ อำเภอ นำร่อ
เมื่อ : 24 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 606]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ตำบลต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวม ๕ อำเภอ นำร่อง ดังนี้ ๑. กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๒. กศน.อำเภอเสลภูมิ ๓. กศน.อำเภอเกษตรวิสัย ๔. กศน.อำเภอธวัชบุรี ๕. กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการ การขับเคลื่อนความรู้ ความเข้าใจ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๓๒
เมื่อ : 24 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 508]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ การขับเคลื่อนความรู้ ความเข้าใจ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) รุ่นที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 20 มิถุนายน 2557  [อ่าน : 549]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) รุ่นที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]