ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเตรียมกิจกรรมการเก็บตัวและทัศนศึกษาดูงานผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ ห้องประชุมลานสน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเ
เมื่อ : 24 เมษายน 2557  [อ่าน : 501]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมชุดที่ ๒ สินค้า OTOP สินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองร้อยเอ็ด โดยนางสาวนลินรัตน์ ศุภวันต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน จัดประชุมเตรียมกิจกรรมการเก็บตัวและทัศนศึกษาดูงานผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 22 เมษายน 2557  [อ่าน : 998]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
แจ้งเปลี่ยนลิ้งค์ระบบฐานข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 21 เมษายน 2557  [อ่าน : 1242]
ท่านสามารถเข้าบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ที่ www.roietnfe.com
ให้ ครู กศน. ทุกท่าน/ทุกประเภท จัดทำหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
เมื่อ : 21 เมษายน 2557  [อ่าน : 539]
ที่เป็นมาตรฐานและผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพได้จริง พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล ส่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
การจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 กลุ่มสาระ
เมื่อ : 21 เมษายน 2557  [อ่าน : 483]
ให้ ครู ทุกท่าน จัดทำสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนทั้ง 5 สาระ โดยจัดทำคนละ 1 เรื่องนำส่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแผ่น CD ภายใน 30 เมษายน 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ๒๕๕๗ จากนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าฯ
เมื่อ : 17 เมษายน 2557  [อ่าน : 547]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ๒๕๕๗ จากนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายยกสมาคมสภากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าฯ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ชาว กศน.ร้อยเอ็ด จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 57
เมื่อ : 17 เมษายน 2557  [อ่าน : 993]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2557
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เมื่อ : 09 เมษายน 2557  [อ่าน : 478]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เมื่อ : 08 เมษายน 2557  [อ่าน : 493]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหาร กศน.อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ ๗๒๑
เมื่อ : 08 เมษายน 2557  [อ่าน : 472]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ ๗๒๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]