ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ฯ ดีเด่นระดับประเทศ
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 2887]
การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือ สนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557
ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน
เมื่อ : 27 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 1038]
สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนได้ที่ http://mis.nfe.go.th
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น.
เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 533]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ศ.อ.ศ.อ.” ครบ ๖๐ ปี ในวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 485]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ศ.อ.ศ.อ.” ครบ ๖๐ ปี เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของสถาบันและบุคลากรที่ดำเนินการจัดการศึกษา กศน. และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับนักศึกษา กศน. รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี
เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 514]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับนักศึกษา กศน. รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ MOA International ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 06 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 558]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ MOA International ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้การเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ : 06 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 466]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้การเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับนักศึกษา กศน. รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 06 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 596]
นายอภัย ศีรษะภูมิ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับนักศึกษา กศน. รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 05 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 456]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับนักศึกษา กศน. รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โ
เมื่อ : 05 พฤษภาคม 2557  [อ่าน : 1139]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับนักศึกษา กศน. รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]