ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง
เมื่อ : 03 เมษายน 2557  [อ่าน : 526]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานสน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) โดยได้รับเกียรติจากท่านศุภกร วงศ์ปราชญ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อ : 02 เมษายน 2557  [อ่าน : 1178]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ ๗๒๑ โดยได้รับเกียรติจากท่านศุภกร วงศ์ปราชญ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรและพิธีปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ วันที่๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็
เมื่อ : 31 มีนาคม 2557  [อ่าน : 857]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 31 มีนาคม 2557  [อ่าน : 437]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
แจ้งเลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงาน และการเขียนโครงการ
เมื่อ : 31 มีนาคม 2557  [อ่าน : 545]
แจ้งเลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงาน และการเขียนโครงการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 57 ออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗
เมื่อ : 28 มีนาคม 2557  [อ่าน : 592]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลาการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด คณะครูและนักศึกษา กศน. จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด (สำนักงาน กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด) หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้จัดโครงการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ วันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 27 มีนาคม 2557  [อ่าน : 538]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร
ดาวน์โหลด ภาพการรับมอบเกียรติบัตรโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานฯ
เมื่อ : 27 มีนาคม 2557  [อ่าน : 498]
ดาวน์โหลด ภาพการรับมอบเกียรติบัตรโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงาน และการเขียนโครงการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค. 2557
พิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงาน และการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 25 มีนาคม 2557  [อ่าน : 1119]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม ผู้อำนวยการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานกศน. เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงาน และการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม
เมื่อ : 19 มีนาคม 2557  [อ่าน : 873]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]