ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนที่ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๑๐ จุด
เมื่อ : 19 มีนาคม 2557  [อ่าน : 441]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยศูนย์ กศน.อำเภอในสังกัด และกศน.ตำบล ร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนที่ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ป้ายขนาด ๑.๓X๒.๕ เมตร ตามแบบที่สำนักงาน กกต.กำหนด
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญมอบถวายโคตัวที่ ๒ และทำบุญตักบาตรตอนเช้า เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดโพธิการาม กศน.ตำบลโพนสูง
เมื่อ : 14 มีนาคม 2557  [อ่าน : 467]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญมอบถวายโคตัวที่ ๒ และทำบุญตักบาตรตอนเช้า เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดโพธิการาม กศน. ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนออนไลน์ด้วยระบบ อี-คอมเมิร์ซ
เมื่อ : 14 มีนาคม 2557  [อ่าน : 775]
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนออนไลน์ด้วยระบบ อี-คอมเมิร์ซ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมดูพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงขวัญ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 12 มีนาคม 2557  [อ่าน : 531]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมดูพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงขวัญ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโครงการ “อบรมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนออนไลน์ด้วยระบบ อี-คอมเมิร์ซ” ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 มีนาคม 2557  [อ่าน : 908]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนออนไลน์ด้วยระบบ อี-คอมเมิร์ซ” ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจติดตามการดำเนินงานการก่อสร้าง กศน.ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 12 มีนาคม 2557  [อ่าน : 613]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจติดตามการดำเนินงานการก่อสร้าง กศน.ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 11 มีนาคม 2557  [อ่าน : 459]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
กศน.ร้อยเอ็ด ตรวจรับข้อสอบจากสำนักงาน กศน.และแจกข้อสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ให้แต่ละสถานศึกษา (กศน.อำเภอ) นำข้อสอบไปดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 07 มีนาคม 2557  [อ่าน : 489]
กศน.ร้อยเอ็ด ตรวจรับข้อสอบจากสำนักงาน กศน.และแจกข้อสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้แต่ละสถานศึกษา (กศน.อำเภอ) นำข้อสอบไปดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ ๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมด้วยคณะฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานบุญคูณลาน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 07 มีนาคม 2557  [อ่าน : 437]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมจัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับ กศน.อำเภอเชียงขวัญ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานบุญคูณลาน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.ร้อยเอ็ด โดยนายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน เข้ารับการทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เมื่อ : 07 มีนาคม 2557  [อ่าน : 534]
กศน.ร้อยเอ็ด โดยนายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน เข้ารับการทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วังยาวรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]