ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


กศน.ร้อยเอ็ด มอบธงผะเหวดจิ๋วแบบตั้งโต๊ะสัญลักษณ์งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๗
เมื่อ : 07 มีนาคม 2557  [อ่าน : 443]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้นายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรเป็นตัวแทนชาว กศน.ร้อยเอ็ด มอบธงผะเหวดจิ๋วแบบตั้งโต๊ะสัญลักษณ์งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอพนมไพร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 06 มีนาคม 2557  [อ่าน : 575]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอพนมไพร ทุกท่านให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับฟังการสรุปผลด้วยวาจาจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 06 มีนาคม 2557  [อ่าน : 687]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกท่านเข้ารับฟังการสรุปผลด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (คลอง ๖) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อ : 04 มีนาคม 2557  [อ่าน : 581]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (คลอง ๖)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 03 มีนาคม 2557  [อ่าน : 869]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน. อำเภอ คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญมอบถวายโคและทำบุญเลี้ยงเพล เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 03 มีนาคม 2557  [อ่าน : 420]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญมอบถวายโคและทำบุญเลี้ยงเพล เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กศน.ตำบลโพนสูง วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอจังหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 2377]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน. อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอจังหารทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภออาจสามารถ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 668]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภออาจสามารถ ทุกท่านให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอเกษตรวิสัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 872]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน. อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอเกษตรวิสัย ทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมจัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับ กศน.อำเภอจังหารและห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานบุญคูณลาน
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 465]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมจัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับ กศน.อำเภอจังหารและห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานบุญคูณลาน
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]