ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ วันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 27 มีนาคม 2557  [อ่าน : 557]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร
ดาวน์โหลด ภาพการรับมอบเกียรติบัตรโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานฯ
เมื่อ : 27 มีนาคม 2557  [อ่าน : 516]
ดาวน์โหลด ภาพการรับมอบเกียรติบัตรโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงาน และการเขียนโครงการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค. 2557
พิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงาน และการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 25 มีนาคม 2557  [อ่าน : 1138]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม ผู้อำนวยการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานกศน. เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงาน และการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม
เมื่อ : 19 มีนาคม 2557  [อ่าน : 892]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนที่ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๑๐ จุด
เมื่อ : 19 มีนาคม 2557  [อ่าน : 460]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยศูนย์ กศน.อำเภอในสังกัด และกศน.ตำบล ร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนที่ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ป้ายขนาด ๑.๓X๒.๕ เมตร ตามแบบที่สำนักงาน กกต.กำหนด
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญมอบถวายโคตัวที่ ๒ และทำบุญตักบาตรตอนเช้า เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดโพธิการาม กศน.ตำบลโพนสูง
เมื่อ : 14 มีนาคม 2557  [อ่าน : 1169]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญมอบถวายโคตัวที่ ๒ และทำบุญตักบาตรตอนเช้า เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดโพธิการาม กศน. ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนออนไลน์ด้วยระบบ อี-คอมเมิร์ซ
เมื่อ : 14 มีนาคม 2557  [อ่าน : 794]
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนออนไลน์ด้วยระบบ อี-คอมเมิร์ซ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมดูพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงขวัญ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 12 มีนาคม 2557  [อ่าน : 552]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมดูพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงขวัญ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโครงการ “อบรมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนออนไลน์ด้วยระบบ อี-คอมเมิร์ซ” ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 มีนาคม 2557  [อ่าน : 927]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนออนไลน์ด้วยระบบ อี-คอมเมิร์ซ” ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจติดตามการดำเนินงานการก่อสร้าง กศน.ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 12 มีนาคม 2557  [อ่าน : 636]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจติดตามการดำเนินงานการก่อสร้าง กศน.ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]