ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 72]
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562
เมื่อ : 10 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 76]
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายดี จิตดี สู่งานที่ดี ชีวีมีควาสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 88]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมชี้แจงการนำกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562
เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 71]
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการของบรรณารักษ์และครูผู้สอนคนพิการ
เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 109]
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการต่อสัญญาจ้างเหมาบริการ
เข้าร่วมโครงการสัมมนานานาชาติ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย
เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 87]
10 พฤษภาคม 2562 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 87]
5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.
ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อ : 04 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 79]
4 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
เมื่อ : 29 เมษายน 2562  [อ่าน : 84]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเเอ็ด ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน(ต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 26 เมษายน 2562  [อ่าน : 89]
26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]