ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 11 มีนาคม 2557  [อ่าน : 481]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
กศน.ร้อยเอ็ด ตรวจรับข้อสอบจากสำนักงาน กศน.และแจกข้อสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ให้แต่ละสถานศึกษา (กศน.อำเภอ) นำข้อสอบไปดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 07 มีนาคม 2557  [อ่าน : 511]
กศน.ร้อยเอ็ด ตรวจรับข้อสอบจากสำนักงาน กศน.และแจกข้อสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้แต่ละสถานศึกษา (กศน.อำเภอ) นำข้อสอบไปดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ ๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมด้วยคณะฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานบุญคูณลาน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 07 มีนาคม 2557  [อ่าน : 461]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมจัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับ กศน.อำเภอเชียงขวัญ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานบุญคูณลาน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.ร้อยเอ็ด โดยนายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน เข้ารับการทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เมื่อ : 07 มีนาคม 2557  [อ่าน : 553]
กศน.ร้อยเอ็ด โดยนายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน เข้ารับการทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วังยาวรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
กศน.ร้อยเอ็ด มอบธงผะเหวดจิ๋วแบบตั้งโต๊ะสัญลักษณ์งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๗
เมื่อ : 07 มีนาคม 2557  [อ่าน : 463]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้นายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรเป็นตัวแทนชาว กศน.ร้อยเอ็ด มอบธงผะเหวดจิ๋วแบบตั้งโต๊ะสัญลักษณ์งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอพนมไพร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 06 มีนาคม 2557  [อ่าน : 597]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอพนมไพร ทุกท่านให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับฟังการสรุปผลด้วยวาจาจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 06 มีนาคม 2557  [อ่าน : 707]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกท่านเข้ารับฟังการสรุปผลด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (คลอง ๖) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อ : 04 มีนาคม 2557  [อ่าน : 603]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (คลอง ๖)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 03 มีนาคม 2557  [อ่าน : 890]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน. อำเภอ คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญมอบถวายโคและทำบุญเลี้ยงเพล เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 03 มีนาคม 2557  [อ่าน : 445]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญมอบถวายโคและทำบุญเลี้ยงเพล เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กศน.ตำบลโพนสูง วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]