ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำธงผะเหวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 613]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งให้ทราบว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้ร่วมมือกันในการจัดทำธงผะเหวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ผืน
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอสุวรรณภมิ เข้ารับฟังการสรุปผลด้วยวาจาจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 534]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ ทุกท่านเข้ารับฟังการสรุปผลด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 459]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอธวัชบุรี
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 777]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน. อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง ทุกท่าน เข้ารับฟังการสรุปผลด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด นิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 436]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด นิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 451]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอโพนทอง
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 820]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ ทุกท่านให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ด่วนที่สุด! ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 460]
ขอให้ กศน.อำเภอ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาฯ โดยเร่งด่วน
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 425]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเสลภูมิ
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด และนิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕
เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 466]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนางละไม ไชยทุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออาจสามารถ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]