ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมใจประดับธงผะเหวดพร้อมกันทั้งจังหวัด ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันแห่งความรักและเป็นสัญลักษณ์งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 725]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมใจประดับธงผะเหวดพร้อมกันทั้งจังหวัด ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันแห่งความรักและเป็นสัญลักษณ์งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาเลือก
เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 481]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาเลือก
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.อำเภอศรีสมเด็จ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 1191]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนคณะผู้บริหารอำเภอ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอศรีสมเด็จ ทุกท่านให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติร่วมเผยในรายการจังหวัดร้อยเอ็ดพบ ปชช. พร้อมใจประดับธงผะเหวด พร้อมกันทั้งจังหวัด วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 1233]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติร่วมเผยในรายการจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนพร้อมใจประดับธงผะเหวด พร้อมกันทั้งจังหวัด วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันแห่งความรักและเป็นสัญลักษณ์งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด จะมีขึ้นในวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาเลือก
เมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 475]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาเลือก ในวันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
เมื่อ : 04 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 492]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอศรีสมเด็จ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ศน.นิ่มอนงค์ แพงมา และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรตินิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
เมื่อ : 04 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 567]
ศึกษานิเทศก์ นิ่มอนงค์ แพงมา และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรตินิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา กศน.อำเภอโพธิ์ชัย ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ศน.ดร.จรรยา สิงห์ทอง ให้เกียรตินิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
เมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 512]
ศึกษานิเทศก์ ดร.จรรยา สิงห์ทอง ให้เกียรตินิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
ศน.ดร.จรรยา สิงห์ทอง ให้เกียรตินิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
เมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 510]
ศึกษานิเทศก์ ดร.จรรยา สิงห์ทอง ให้เกียรตินิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา กศน.อำเภอศรีสมเด็จ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2557  [อ่าน : 466]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] 44 [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]