ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
เมื่อ : 30 มกราคม 2557  [อ่าน : 479]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภออาจสามารถ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
เมื่อ : 30 มกราคม 2557  [อ่าน : 460]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
เมื่อ : 30 มกราคม 2557  [อ่าน : 462]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอเสลภูมิ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
กศน.ร้อยเอ็ด ออกประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
เมื่อ : 29 มกราคม 2557  [อ่าน : 478]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการพร้อมกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาฯ ออกประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุรพักตรพิมาน
กศน.ร้อยเอ็ด ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาบังคับ
เมื่อ : 29 มกราคม 2557  [อ่าน : 468]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาบังคับ และรายวิชาบังคับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
กศน.ร้อยเอ็ด ดำเนินงานโครงการร่วมด้วยช่วยพัฒนาสู่การเป็นสุดยอด กศน.ปีที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ธนินทร กรีนปาร์ค
เมื่อ : 28 มกราคม 2557  [อ่าน : 549]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการร่วมด้วยช่วยพัฒนาสู่การเป็นสุดยอด กศน. ปีที่ ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างพรสวรรค์ให้กับนักศึกษา กศน. ด้วยการจัดการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.ร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 27 มกราคม 2557  [อ่าน : 566]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.ร้อยเอ็ด ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เมื่อ : 27 มกราคม 2557  [อ่าน : 585]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑
เมื่อ : 23 มกราคม 2557  [อ่าน : 964]
กศน.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองสรวง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 23 มกราคม 2557  [อ่าน : 522]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมคณะฯ ออกติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองสรวง
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] 45 [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]