ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


กศน.ร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 27 มกราคม 2557  [อ่าน : 584]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.ร้อยเอ็ด ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เมื่อ : 27 มกราคม 2557  [อ่าน : 602]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑
เมื่อ : 23 มกราคม 2557  [อ่าน : 982]
กศน.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองสรวง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 23 มกราคม 2557  [อ่าน : 542]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมคณะฯ ออกติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองสรวง
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.ธวัชบุรี ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 23 มกราคม 2557  [อ่าน : 550]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมคณะฯ ออกติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนพิการ ตำบลนิเวศน์ กศน.อำเภอธวัชบุรี
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.อำเภอ
เมื่อ : 22 มกราคม 2557  [อ่าน : 494]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.อำเภอ
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกร่วมงานวันเด็ก อบต.สะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
เมื่อ : 21 มกราคม 2557  [อ่าน : 621]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยคณะฯ นำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกร่วมงานวันเด็ก อบต.สะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กศน.เมืองร้อยเอ็ด ณ ลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 10 มกราคม 2557  [อ่าน : 499]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กศน.เมืองร้อยเอ็ด ณ ลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติและจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ตำบลคำพะอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังห
เมื่อ : 10 มกราคม 2557  [อ่าน : 624]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติและจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ตำบลคำพะอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชน แขวงคำม่วน
เมื่อ : 09 มกราคม 2557  [อ่าน : 630]
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมการก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชน แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] 47 [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]