ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายสุรัติ วิภักดิ์
เมื่อ : 02 มกราคม 2557  [อ่าน : 494]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมตัวแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และบุคลากร กศน.ร้อยเอ็ด มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
เมื่อ : 02 มกราคม 2557  [อ่าน : 486]
บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
ส.ค.ส. พระราชทาน ปีพุทธศักราช 2557
เมื่อ : 01 มกราคม 2557  [อ่าน : 917]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
เมื่อ : 26 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 486]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอเมืองสรวง และกศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
เมื่อ : 26 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 486]
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จากใจชาว กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุม Video conference ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนต
เมื่อ : 19 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 586]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุม Video conference ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อ : 18 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 546]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม OTOP หรือกลุ่มพัฒนาอาชีพของ กศน.
เมื่อ : 17 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 1122]
ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด “มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต้นแบบในระดับประเทศพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม OTOP หรือกลุ่มพัฒนาอาชีพของ กศน.
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๕๗” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 550]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมตัวแทนผู้บริหาร กศน.อำเภอและคณะบุคลากร ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๕๗” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. โดยมีนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อ : 05 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 674]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายสุรัติ วิภักดิ์รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จัุึงหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] 47 [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]