ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
เมื่อ : 04 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 717]
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้เรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ด่วน! ให้สถานศึกษา ส่งขัอมูลนักศึกษาที่จะสอบ N-NET ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
เมื่อ : 03 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 541]
ด่วน! ให้สถานศึกษา ส่งขัอมูลนักศึกษาที่จะสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ในอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 03 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 539]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยอ็ด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมบุคลากรในการดำเนินการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 956]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรในการดำเนินการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 512]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
กศน.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมจัดทำประมาณการต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยประสิทธิภาพฯ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2556  [อ่าน : 627]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ๔ อำเภอและหัวหน้ากลุ่มแผนงานยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมจัดทำประมาณการต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยประสิทธิภาพ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ในครั้งนี้
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายธฤษณุ มะลาดวงพร้อมด้วยคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติและจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวั
เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 569]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายธฤษณุ มะลาดวงพร้อมด้วยคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติและจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 565]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 610]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติตรวจเยี่ยมสนามสอบดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ณ ห้องประชุมพระมหา
เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 595]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานโดยนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้น เวลา ๑๐:๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และคณะเดินทางไปอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด วันศุกร์ที่ ๒๒
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] 48 [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]