ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


สัมมนาวิชาการ
เมื่อ : 25 เมษายน 2562  [อ่าน : 78]
25 เมษายน 2562 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0
31 มีนาคม 2562 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด...
เมื่อ : 01 เมษายน 2562  [อ่าน : 99]
นายปิยะวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย...
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย....
เมื่อ : 01 เมษายน 2562  [อ่าน : 93]
28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการอบรมนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 07 มีนาคม 2562  [อ่าน : 142]
นายปิยวิทย ์เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษากศน. ครูกศน. โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 04 มีนาคม 2562  [อ่าน : 147]
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น.
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 157]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมครูแกนนำต้านยาเสพติด สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00น.
เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 139]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
ร่วมเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" แห่งที่ 103
เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 214]
18 กุมภาพันธ์ 2562 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" แห่งที่ 103 ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 147]
พิธีเปิด โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลวิทยากรแกนนำครู ข. และครู ค. เพื่อสร้างเครือข่ายระดับตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยท่าน ผอ.รุ่งทิวา ศรีวรขาน ประธานในพิธีเปิด
ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2562
เมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 184]
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]