ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายธฤษณุ มะลาดวงพร้อมด้วยคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติและจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวั
เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 589]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายธฤษณุ มะลาดวงพร้อมด้วยคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติและจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ รถ ICT. ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 584]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 628]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติตรวจเยี่ยมสนามสอบดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ณ ห้องประชุมพระมหา
เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 613]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานโดยนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้น เวลา ๑๐:๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และคณะเดินทางไปอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด วันศุกร์ที่ ๒๒
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 581]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และ กศน.อำเภอ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จันทร์ นาเมืองรักษ์ ซึ่งเป็นมารดาของท่านนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๔ พรรคเพื่อไทย
เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 654]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอคณะครู กศน. อำเภอเสลภูมิ ครู กศน.อำเภอหนองพอก และครู กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จันทร์ นาเมืองรักษ์ ซึ่งเป็นมารดาของท่านนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๔ พรรคเพื่อไทย
ขอแก้ไข ชื่อห้องสอบในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเทียบระดับ
เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 581]
ให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับ แก้ไขข้อมูล ชื่อห้องสอบใน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเทียบระดับ
เพิ่มเติมห้องสอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิชา SMEs
เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 548]
ขอแจ้ง!! เพิ่มเติมห้องสอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิชา SMEs
ประกาศเลขที่นั่งสอบ เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 859]
ประกาศเลขที่นั่งสอบ เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ)
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และกศน.เมืองร้อยเอ็ด ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 626]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำข้าราชการ ครู และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราช
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]