ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าคุยค้อ (สำนักสงฆ์หลวงปู่เทพโลกอุดร) โดยได้นำต้นกฐินสามัคคีไปมอบให้ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 613]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายสุรัติ วิภักดิ์รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าคุยค้อ (สำนักสงฆ์หลวงปู่เทพโลกอุดร) โดยในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้นำต้นกฐินสามัคคี ไปมอบให้ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 468]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใน วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมส่งบุคลากรที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วม ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบแรกระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2556  [อ่าน : 554]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารอำเภอและคณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พนักงานราชการ ร่วมส่งบุคลากรที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วม ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๓๐ คน รอบแรกระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ด่วนที่สุด! เลื่อนการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
เมื่อ : 30 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 488]
เรียน ผู้บริหารทุกท่าน แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 จากกำหนดเดิม 1 พ.ย. 2556 มาเป็นวันที่ 31 ต.ค. 2556
ด่วนที่สุด! ให้ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการบันทึกข้อมูล ทำเนียบบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เมื่อ : 28 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 654]
ให้ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการบันทึกข้อมูล ทำเนียบบ้านหนังสืออัจฉริยะให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
การศึกษาดูงานอาเซียนศึกษา ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เมื่อ : 27 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 1718]
ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงานอาเซียนศึกษา ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำครูและนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐”
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 1053]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำครูและนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐”ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๑๐๐ คน
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และกศน.เมืองร้อยเอ็ด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 24 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 554]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสุนันทา เนตรวงษ์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะครู และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวรายงาน
ให้ กศน.อำเภอ ปรับปรุงโปรแกรม ITW51 2.0 เป็น version วันที่ 7 ตุลาคม 2556
เมื่อ : 18 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 3360]
ให้ กศน.อำเภอ ปรับปรุงโปรแกรม ITW51 2.0 เป็น version วันที่ 7 ตุลาคม 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์และจัดทำแผนลงทะเบียน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 16 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 604]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์และจัดทำแผนลงทะเบียน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]