ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำครูและนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐”
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 1085]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำครูและนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐”ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๑๐๐ คน
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และกศน.เมืองร้อยเอ็ด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 24 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 576]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสุนันทา เนตรวงษ์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะครู และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวรายงาน
ให้ กศน.อำเภอ ปรับปรุงโปรแกรม ITW51 2.0 เป็น version วันที่ 7 ตุลาคม 2556
เมื่อ : 18 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 3384]
ให้ กศน.อำเภอ ปรับปรุงโปรแกรม ITW51 2.0 เป็น version วันที่ 7 ตุลาคม 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์และจัดทำแผนลงทะเบียน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 16 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 621]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์และจัดทำแผนลงทะเบียน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบหลักสูตรกา
เมื่อ : 11 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 595]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ในพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานสน
เมื่อ : 11 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 556]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมบุคลากร บนตึกสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานสน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 08 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 653]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 02 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 690]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการ/บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยอ็ด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
โปรแกรม ITW51 เวอร์ชั่น 11 ก.ย. 56
เมื่อ : 02 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 1815]
ให้ กศน.อำเภอทุกอำเภอ ดาวน์โหลด โปรแกรม ITW51 เวอร์ชั่น 11 ก.ย. 56 เพื่อรองรับระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 01 ตุลาคม 2556  [อ่าน : 1737]
รองผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และ กศน.อำเภอเสลภูมิ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]