ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลด พิกัดที่ตั้ง กศน.ตำบล เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศกลาง
เมื่อ : 22 กันยายน 2556  [อ่าน : 1870]
ดาวน์โหลด พิกัดที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด กศน.ตำบล เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศกลาง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เมนู ทำเนียบ กศน.ตำบล
ให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับฯ มารับหนังสือเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ : 20 กันยายน 2556  [อ่าน : 539]
ให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับฯ ทั้ง 10 อำเภอ มารับหนังสือเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
เมื่อ : 19 กันยายน 2556  [อ่าน : 772]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดงาน "เยาวชนร้อยเอ็ดร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ"
เมื่อ : 19 กันยายน 2556  [อ่าน : 898]
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2556
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
เมื่อ : 18 กันยายน 2556  [อ่าน : 747]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยแบ่งการนิเทศติดตามออกเป็น ๒ สาย
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวช
เมื่อ : 18 กันยายน 2556  [อ่าน : 495]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดูแลสอดส่องเด็กหรือเยาวชนประจำหมู่บ้านและเครือข่ายศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ที่ปรึกษา (สบ.10)/ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.4
เมื่อ : 17 กันยายน 2556  [อ่าน : 942]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ที่ปรึกษา (สบ.10)/ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.4
ดาวน์โหลด ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคบากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ : 11 กันยายน 2556  [อ่าน : 4473]
ดาวน์โหลด ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ด่วน!! ขอให้ อำเภอดังต่อไปนี้ดำเนินการส่งรายงานผลการประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล
เมื่อ : 10 กันยายน 2556  [อ่าน : 651]
ขอให้ กศน.อำเภอดังต่อไปนี้ดำเนินการส่งรายงานผลการประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ภายในวันที่ 10 กันยายน 2556
ด่วนมาก!! แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือครูที่ปรึกษา
เมื่อ : 05 กันยายน 2556  [อ่าน : 3753]
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือครูที่ปรึกษา
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]