ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ด่วนที่สุด! เพิ่มข้อมูลรหัสนักศึกษาคนพิการ ในบัญชีแบบที่ 3
เมื่อ : 05 กันยายน 2556  [อ่าน : 652]
ให้ครูผู้สอนคนพิการ เพิ่มข้อมูลรหัสนักศึกษาคนพิการที่ลงทะเบียนในระบบ IT ในบัญชีแบบที่ 3 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ จัดส่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดภายใน 9 กันยายน 2556
ขอแสดงความยินดีผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีทั้ง 9 รายวิชา
เมื่อ : 03 กันยายน 2556  [อ่าน : 1172]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีทั้ง 9 รายวิชา ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้....
กศน.อำเภอ ที่ยังไม่ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
เมื่อ : 03 กันยายน 2556  [อ่าน : 923]
กศน.อำเภอ ที่ยังไม่ส่งรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ขอให้ดำเนินการจัดส่งโดยด่วนที่สุด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ในจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 03 กันยายน 2556  [อ่าน : 535]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยอ็ด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้สอบสัมภาษณ์ แทนการตรวจขั้นที่ ๕ เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ให้กับผู้บริหารและครู กศน. ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T
เมื่อ : 03 กันยายน 2556  [อ่าน : 1229]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้สอบสัมภาษณ์ แทนการตรวจขั้นที่ ๕ เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ให้กับผู้บริหารและครู กศน. ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ๖๒๘ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ประเมินในครั้งนี้
ด่วนที่สุด !! ขอให้ กศน. อำเภอที่ยังไม่ส่งรายงานชี้แจงสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลเสนอทางออกประเทศไทย
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 566]
ขอให้ กศน. อำเภอที่ยังไม่ส่งรายงานชี้แจงสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลเสนอทางออกประเทศไทย ขอให้ดำเนินการจัดส่งภายใน วันที่ 2 กันยายน 2556 พร้อมซีดีรูปภาพ
ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี การประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 1169]
ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 /56
วิธีการใช้ังานระบบรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เมื่อ : 21 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 680]
ให้ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ ดาวน์โหลด รหัสผ่าน และ คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ ๒๓๔๓/รอ.๒๐
เมื่อ : 20 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 642]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ ๒๓๔๓/รอ.๒๐ กศน.อำเภอเกษตรวิสัยและกศน.อำเภอโพธิ์ชัย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบประเมิน/หลักเกณฑ์ การคัดเลือกหน่วยงานสถานศึกษาที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ดีเด่น ประจำปี 2556
เมื่อ : 20 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 3385]
แบบประเมิน/ตัดเกณฑ์ การคัดเลือกหน่วยงานสถานศึกษาที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ดีเด่น
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]