ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ด่วนที่สุด! แจ้ง ถึงกำหนดการส่งข้อมูล จำนวนนักศึกษาฯ ที่ลงทะเบียนเรียนฯ
เมื่อ : 30 กันยายน 2556  [อ่าน : 674]
ให้ กศน.อำเภอ ที่ยังไม่ส่งข้อมูล จำนวนนักศึกษาอายุระหว่าง ๑๕-๓๙ ปี ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ กศน. แล้วลงทะเบียนเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ดำเนินการจัดส่งโดยด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด! การจัดส่งข้อมูล EIS ไตรมาสที่ 4
เมื่อ : 30 กันยายน 2556  [อ่าน : 686]
ขอให้ กศน.อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม EIS56 ของไตรมาสที่ 4 เสร็จแล้วนำส่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556
ด่วน! ให้ กศน.อำเภอส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
เมื่อ : 25 กันยายน 2556  [อ่าน : 893]
ให้ กศน.อำเภอส่งรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ในรูปแบบเอกสาร และ CD ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
คู่มือการหาค่าพิกัด ละติจูด ลองจิจูด
เมื่อ : 23 กันยายน 2556  [อ่าน : 2330]
ดาวน์โหลด คู่มือการหาค่าพิกัด ละติจูด ลองจิจูด เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศกลาง
ดาวน์โหลด พิกัดที่ตั้ง กศน.ตำบล เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศกลาง
เมื่อ : 22 กันยายน 2556  [อ่าน : 1887]
ดาวน์โหลด พิกัดที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด กศน.ตำบล เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศกลาง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เมนู ทำเนียบ กศน.ตำบล
ให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับฯ มารับหนังสือเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ : 20 กันยายน 2556  [อ่าน : 558]
ให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับฯ ทั้ง 10 อำเภอ มารับหนังสือเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
เมื่อ : 19 กันยายน 2556  [อ่าน : 790]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดงาน "เยาวชนร้อยเอ็ดร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ"
เมื่อ : 19 กันยายน 2556  [อ่าน : 916]
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2556
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
เมื่อ : 18 กันยายน 2556  [อ่าน : 765]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยแบ่งการนิเทศติดตามออกเป็น ๒ สาย
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวช
เมื่อ : 18 กันยายน 2556  [อ่าน : 514]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดูแลสอดส่องเด็กหรือเยาวชนประจำหมู่บ้านและเครือข่ายศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]