ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ แก้ไขใหม่
เมื่อ : 08 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 5807]
ดาวน์โหลด แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ แก้ไขใหม่
โครงการส่งเสริมกระบวนการปลูกจิตสำนึกทางวิทยาศาสตร์
เมื่อ : 08 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 1487]
บุคลากร ครู กศน.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการปลูกจิตสำนึกทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่1 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดแบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 07 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 1549]
ดาวน์โหลดแบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เมื่อดำเนินการแล้ว ให้จัดส่งภายใน 15 สิงหาคม 2556
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว : การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านศูนย์การเรียนชุมชนระหว่างสำนักงาน กศน.และกรมการศึกษาน
เมื่อ : 05 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 594]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว : การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านศูนย์การเรียนชุมชนระหว่างสำนักงาน กศน.และกรมการศึกษานอกโรงเรียน สปป.ลาว โดยฝ่ายไทย ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเพชรนาคา กศน.จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาฯ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ภาคทฤษฏี ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 05 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 637]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ภาคทฤษฏี ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาฯ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ภาคทฤษฏี ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อ : 04 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 566]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ภาคทฤษฏี ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อ : 01 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 705]
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้อำนวยการเผ่าเพชร สาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอบ้านกรวด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะชมรมผู้บริหารอำเภอและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเลี้ยงอาหารเย็นส่ง นายสนิท อาษาธง
เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 1014]
ท่านผู้อำนวยการประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะชมรมผู้บริหารอำเภอและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเลี้ยงอาหารเย็นส่ง นายสนิท อาษาธง ณ ครัวมาชิม
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖รายวิชาเลือก
เมื่อ : 29 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 681]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖รายวิชาเลือก ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร
การสอบเทียบระดับการศึกษาฯ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 29 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 1346]
การสอบเทียบระดับการศึกษาฯ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] 55 [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]