ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี การประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 1185]
ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 /56
วิธีการใช้ังานระบบรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เมื่อ : 21 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 697]
ให้ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ ดาวน์โหลด รหัสผ่าน และ คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ ๒๓๔๓/รอ.๒๐
เมื่อ : 20 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 663]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ ๒๓๔๓/รอ.๒๐ กศน.อำเภอเกษตรวิสัยและกศน.อำเภอโพธิ์ชัย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบประเมิน/หลักเกณฑ์ การคัดเลือกหน่วยงานสถานศึกษาที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ดีเด่น ประจำปี 2556
เมื่อ : 20 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 3410]
แบบประเมิน/ตัดเกณฑ์ การคัดเลือกหน่วยงานสถานศึกษาที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ดีเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน. ได้เยี่ยมชมสำนักงานฯ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
เมื่อ : 19 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 641]
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเยี่ยมชม สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด , ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด , ห้องเรียนวิชาชีพแพทย์แผนไทย , ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ร้อยเอ็ด และ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
แนวทางการบันทึกข้อมูลและแก้ไขปัญหาโปรแกรม eCitizen
เมื่อ : 19 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 1313]
แนวทาง วิธีการบันทึกข้อมูล และการแก้ไขปัญหาโปรแกรม eCitizen
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประช
เมื่อ : 17 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 584]
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับและร่วมการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเวลา ๑๓:๐๐ น. ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างพัฒนาเยาวชนแกนนำ
ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 1378]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-NET
กรอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 1455]
ดาวน์โหลด กรอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 14 สิงหาคม 2556  [อ่าน : 596]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ พร้อมได้รับเกียรติจากท่านคลังจังหวัดร้อยเอ็ด มาชี้แจงเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] 55 [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]