ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เมื่อ : 18 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 844]
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑
เมื่อ : 09 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 901]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 976]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 894]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 901]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 797]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ พร้อมด้วยชมรมผู้บริหาร กศน.อำเภอ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการประดินันท์ สดีวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
คณะบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบเพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 1945]
ท่านผู้อำนวยการ ประดินันท์ สดีวงศ์ ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน
เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 723]
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาค เรียนภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเลี้ยงอาหารกลางวัน คณะผู้ฝึกประสบการณ์ในสำนักงาน กศน.จังหวัดต้นแบบ
เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 735]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร ให้เกียรติเลี้ยงอาหารกลางวัน คณะผู้ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.และก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 1521]
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายสมิง เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] 58 [59] [60] [61] [62]