ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


“มหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ ต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อ : 25 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 1356]
พิธีเปิดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ ต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 3151]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2556
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 1607]
นายสุรัติ วิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2556
ขอเชิญชมมหกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 1220]
ขอเชิญชมมหกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเลขที่นั่งสอบ
เมื่อ : 08 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 1054]
โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
โครงการ “มหกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” และพิธีเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์เรียนรู้อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว
เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 2130]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” และพิธีเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์เรียนรู้อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกมะนาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว (บริเวณหน้าวัดบ้านท่าค้อ) บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด่วน! ขอเชิญชวน บุคลากรทุกท่าน ติดตามรับชม การชี้แจง โครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ
เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 2074]
โดยท่านเลขาธิการ กศน. ทางช่อง9 อสมท. วันนี้ เวลา บ่าย 2 โมง
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อ : 03 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 987]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 02 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 1070]
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา “กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด สู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ธารจินดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อ : 01 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 858]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] 58 [59] [60] [61] [62] [63]