ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


พิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาด
เมื่อ : 24 เมษายน 2556  [อ่าน : 2553]
เพื่อขยายผลการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 83/รอ.2 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีรดน้ำ ขอพรจากท่านผู้ว่าราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2556
เมื่อ : 18 เมษายน 2556  [อ่าน : 1787]
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารดน้ำ ขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 12 เมษายน 2556  [อ่าน : 1590]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
พิธีปิดกองลูกเสือกระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 628
เมื่อ : 08 เมษายน 2556  [อ่าน : 4249]
นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธอการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีปิดกองลูกเสือกระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 628 เมื่อวันที่ วันที่ 8 เมษายน 2556 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประมวลภาพประทับใจงานเลี้ยงอาหารค่ำ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง "สานใจ สายสัมพันธ์ ผู้นำลูกเสือ รุ่นที่ ๖๒๘ " "
เมื่อ : 07 เมษายน 2556  [อ่าน : 2406]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ 628 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
เมื่อ : 05 เมษายน 2556  [อ่าน : 4531]
ประมวลภาพกิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
หนึ่งใจ... สงกรานต์ร้อยเอ็ดปลอดภัย
เมื่อ : 05 เมษายน 2556  [อ่าน : 749]
การเสวนา "หนึ่งใจ... สงกรานต์ร้อยเอ็ดปลอดภัย" ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
เมื่อ : 03 เมษายน 2556  [อ่าน : 777]
นางสาวประดิันันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนง.กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
เมื่อ : 02 เมษายน 2556  [อ่าน : 3941]
ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.ร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 628
ผลสอบ ปลายภาคเรียน 2/2555 ทั้ง 3 ระดับ
เมื่อ : 01 เมษายน 2556  [อ่าน : 6651]
สถานศึกษาีรับกระดาษคำตอบคืน พร้อมดาวน์โหลดผลสอบ ปลายภาคเรียน 2/2555 ทั้ง 3 ระดับ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 60 [61] [62]