ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


คณะบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบเพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 1962]
ท่านผู้อำนวยการ ประดินันท์ สดีวงศ์ ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน
เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 741]
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาค เรียนภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเลี้ยงอาหารกลางวัน คณะผู้ฝึกประสบการณ์ในสำนักงาน กศน.จังหวัดต้นแบบ
เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 751]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร ให้เกียรติเลี้ยงอาหารกลางวัน คณะผู้ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.และก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 1539]
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายสมิง เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 3072]
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 650]
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 18 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 1233]
กศน.อำเภอจังหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
รองเลขาธิการ กศน.เยี่ยมชมนิทรรศการ พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 894]
โครงการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
พิธีเปิดโครงการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ
เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 1440]
โดยนายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าราชการจัดหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
พิธีปฐมนิเทศ โครงการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ
เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 1124]
โดยผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงาน กศน.
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 60 [61] [62] [63]