ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการ “มหกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” และพิธีเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์เรียนรู้อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว
เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 2143]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” และพิธีเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์เรียนรู้อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกมะนาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว (บริเวณหน้าวัดบ้านท่าค้อ) บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด่วน! ขอเชิญชวน บุคลากรทุกท่าน ติดตามรับชม การชี้แจง โครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ
เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 2100]
โดยท่านเลขาธิการ กศน. ทางช่อง9 อสมท. วันนี้ เวลา บ่าย 2 โมง
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อ : 03 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 993]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 02 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 1082]
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา “กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด สู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ธารจินดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อ : 01 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 868]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 30 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 1276]
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา “กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด สู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ธารจินดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหารและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนค่ายลูกเสือ กศน. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความ รู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อ : 21 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 3536]
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนค่ายลูกเสือ กศน. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความ รู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เมื่อ : 20 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 937]
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร
พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 1419]
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เมื่อ : 18 มิถุนายน 2556  [อ่าน : 876]
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] 62 [63] [64] [65] [66] [67]