ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 26 กันยายน 2561  [อ่าน : 209]
เปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561
วันที่ 17 กันยายน 2561
เมื่อ : 17 กันยายน 2561  [อ่าน : 182]
เข้าร่วมประชุมวิชาการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง "ร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 220]
บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็อ ร่วมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 224]
เข้าร่วมการประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561
22 สิงหาคม 2561
เมื่อ : 24 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 195]
เปิดโครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ N-NET
เมื่อ : 20 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 212]
ปีการศึกษา 2561 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานไทร สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 243]
โครงการสรุปผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
14 สิงหาคม 2561 นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 248]
สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมแผนปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์สาเกตนคร" เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดทุกคน ผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด
28 กรกฏาคม 2561 8.30 และเวลา 16.30 นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 196]
รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานสาเกต บึงพลาญชัย
นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 278]
และบุคลากร สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ดร.สมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ...
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]