ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


13 ตุลาคม 2561
เมื่อ : 13 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 221]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล...
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อ : 02 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 217]
1 ตุลาคม 2561 นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ...
เมื่อ : 26 กันยายน 2561  [อ่าน : 212]
เข้ารับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 26 กันยายน 2561  [อ่าน : 236]
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรุปผลการดำเนินงานของครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังกวัดร้อยเอ็ด
24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 26 กันยายน 2561  [อ่าน : 231]
เปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561
วันที่ 17 กันยายน 2561
เมื่อ : 17 กันยายน 2561  [อ่าน : 204]
เข้าร่วมประชุมวิชาการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง "ร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 249]
บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็อ ร่วมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 256]
เข้าร่วมการประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561
22 สิงหาคม 2561
เมื่อ : 24 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 216]
เปิดโครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ N-NET
เมื่อ : 20 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 233]
ปีการศึกษา 2561 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานไทร สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]