ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด


15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 272]
โครงการสรุปผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
14 สิงหาคม 2561 นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 291]
สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมแผนปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์สาเกตนคร" เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดทุกคน ผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด
28 กรกฏาคม 2561 8.30 และเวลา 16.30 นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 218]
รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานสาเกต บึงพลาญชัย
นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 343]
และบุคลากร สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ดร.สมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ...
ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย...
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 371]
วันที่ 11 ก.ค.61 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) โดย นายธานี ธัญญาโภชน์)ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 11 ก.ค.61 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 250]
มอบหมายให้ นางสาวปิตินันท์ สอนสนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นำคณะบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายมหาราช ณ ห้องประชุมราชบุรุษจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
5 กรกฎาคม 2561
เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 233]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กทม.
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 294]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน กศน. ตามนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ บ้านสวนปอหมู่ที่ 6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
12 มิถุนายน 2561เวลา 14.00
เมื่อ : 13 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 226]
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเกียรติเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดโดย สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ลจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการประชุม เรื่องสานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 385]
4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]