ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 104]
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สัญญาจ้างเหมาบริการ สัญญาจ้างเหมาบริการ
เมื่อวันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 59]
ตำแหน่งบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
เมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 39]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 51]
ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการใช้คู่มือการปฏิบัติงานครูผู้สอนคนพิการ  รายงานการใช้คู่มือการปฏิบัติงานครูผู้สอนคนพิการ
เมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 48]
โดย นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
เมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 26]
งบทดลองพร้อมรายละเอียดประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานการใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำหรับสถานศึกษา รายงานการใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำหรับสถานศึกษา
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 61]
โดย นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา
เมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 2503]
http://164.115.43.73/popmoeadmin/login/auth
รายงานการใช้คู่มือปฏิบัติการตามรอยพ่อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการใช้คู่มือปฏิบัติการตามรอยพ่อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 50]
โดย นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
รายงานการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา รายงานการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 54]
โดย นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]