ข่าวประชาสัมพันธ์


งบทดลอง งบทดลอง
เมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 13]
เดือนกันยายน
รับสมัครนักศึกษา กศน. รับสมัครนักศึกษา กศน.
เมื่อวันที่ : 02 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 42]
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ
เมื่อวันที่ : 26 กันยายน 2562  [อ่าน : 299]
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
เมื่อวันที่ : 17 กันยายน 2562  [อ่าน : 41]
วันที่ 21-22 กันยายน 2562
เปิดรับสมัครคัดเลือกไปฝึงงานที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกไปฝึงงานที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 34]
สำนักงานจัดหารจังหวัดร้อยเอ็ด
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น https://www.eef.or.th/ ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น https://www.eef.or.th/
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 37]
ทุนสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (Protected School/Standalone)
 DVD การประกวดหนังสั้นในโครงการ DVD การประกวดหนังสั้นในโครงการ
เมื่อวันที่ : 06 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 35]
หนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน (ร้อยแก่นสาน)
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน... เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน...
เมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 42]
หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1 / 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 36]
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1 / 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 107]
ดาวน์โหลด คลิก
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]