ข่าวประชาสัมพันธ์


 DVD การประกวดหนังสั้นในโครงการ DVD การประกวดหนังสั้นในโครงการ
เมื่อวันที่ : 06 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 12]
หนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน (ร้อยแก่นสาน)
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน... เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน...
เมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 21]
หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1 / 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 18]
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1 / 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 53]
ดาวน์โหลด คลิก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 33]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ตารางการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ตารางการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ : 24 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 38]
ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม ถึงวันที่ 31 ธํนวาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ
เมื่อวันที่ : 28 มีนาคม 2562  [อ่าน : 252]
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ด้วย สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วย สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
เมื่อวันที่ : 18 มีนาคม 2562  [อ่าน : 122]
ประจำปีงบประมาน 2562...
วันนัดพับแรงงาน วันนัดพับแรงงาน
เมื่อวันที่ : 04 มีนาคม 2562  [อ่าน : 102]
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ห้องสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพาซ่า เวลา 09.30-16.00 น.
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถตู้ เช่ารถโดยสาร กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถตู้ เช่ารถโดยสาร
เมื่อวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 75]
รถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีการคัดเลือก
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]