ข่าวประชาสัมพันธ์


ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 165]
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์
แนวทางการขับเคลื่อนสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กศน.WOW) แนวทางการขับเคลื่อนสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กศน.WOW)
เมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 388]
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบทดลอง งบทดลอง
เมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 106]
เดือนกันยายน
รับสมัครนักศึกษา กศน. รับสมัครนักศึกษา กศน.
เมื่อวันที่ : 02 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 189]
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ
เมื่อวันที่ : 26 กันยายน 2562  [อ่าน : 439]
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
เมื่อวันที่ : 17 กันยายน 2562  [อ่าน : 78]
วันที่ 21-22 กันยายน 2562
เปิดรับสมัครคัดเลือกไปฝึงงานที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกไปฝึงงานที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 59]
สำนักงานจัดหารจังหวัดร้อยเอ็ด
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น https://www.eef.or.th/ ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น https://www.eef.or.th/
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 331]
ทุนสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (Protected School/Standalone)
 DVD การประกวดหนังสั้นในโครงการ DVD การประกวดหนังสั้นในโครงการ
เมื่อวันที่ : 06 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 55]
หนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน (ร้อยแก่นสาน)
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน... เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน...
เมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 57]
หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1 / 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]