ข่าวประชาสัมพันธ์


งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
เมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 10]
งบทดลองพร้อมรายละเอียดประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานการใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำหรับสถานศึกษา รายงานการใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำหรับสถานศึกษา
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 25]
โดย นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา
เมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 657]
http://164.115.43.73/popmoeadmin/login/auth
รายงานการใช้คู่มือปฏิบัติการตามรอยพ่อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการใช้คู่มือปฏิบัติการตามรอยพ่อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 35]
โดย นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
รายงานการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา รายงานการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 33]
โดย นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
รายงานการพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษา รายงานการพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษา
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 38]
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ
เมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 59]
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ (ครู ข. ครู ค.) รุ่น ๑ และ รุ่น ๒ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy และ E – Commerce สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ไทยนิยม ยั่งยืน ไทยนิยม ยั่งยืน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 64]
ข้อมูลต่างๆ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการ แบบประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการ
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 164]
ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบลและครูอาสาสมัคร กศน. ครั้งที่ 2/2561
รบ.เผยยอดเงินช่วยน้ำท่วมลาว 32 ล้านบาท รบ.เผยยอดเงินช่วยน้ำท่วมลาว 32 ล้านบาท
เมื่อวันที่ : 02 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 42]
รัฐบาล เผยยอดบริจาคเงินช่วยสปป.ลาวผ่านบัญชี" หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว" กว่า 32 ล้านบาท เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าใหม่-อาหารแห้งทุกวัน
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]