แจ้งสถานศึกษาทราบ


การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562
05 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 204]
คู่มือและเอกสารการใช้โปรแกรม (E-Budget) (E-Sarabun)
18 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 264]
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู/สำหรับผู้อำนวยการ/นายทะเบียน
16 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 145]
สัญญาจ้างเหมาบริการ
30 กันยายน 2562  [อ่าน : 99]
แบบประเมินลูกจ้างและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 กันยายน 2562  [อ่าน : 160]
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 กันยายน 2562  [อ่าน : 248]
แบบสำรวจความต้องการพัฒนาด้านอาชีพของนักศึกษา กศน.
23 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 74]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์2561
09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 96]
ครูผู้สอนดีเด่น
05 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 84]
กศน.ดีเด่นระดับประเทศ 62
05 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 119]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]