บริการดาวน์โหลด


รุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ กศน.ตำบล สู่ระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ LMS
02 กรกฎาคม 2558  [view : 125]
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ กศน.ตำบล สู่ระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ LMS
24 มิถุนายน 2558  [view : 163]
ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ ประกอบการอบรมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
21 มิถุนายน 2558  [view : 238]
รายละเอียดกระบวนการอบรมครูโดย ETV
04 มิถุนายน 2558  [view : 284]
คือมือการใช้สื่อโทรทัศน์ ETV ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
28 พฤษภาคม 2558  [view : 261]
โปรแกรมเทียบระดับ ปรับปรุงพฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558  [view : 141]
โปรแกรม ITW รุ่นวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558  [view : 477]
รูปกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่องโยงแหล่งเรียนรู้28-29042558
29 เมษายน 2558  [view : 137]
ภาพถ่ายผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ วันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ.หอประชุมคุรุสภา
20 เมษายน 2558  [view : 128]
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม18 และวิทยาศาสตร์ 17-18
27 กุมภาพันธ์ 2558  [view : 478]
  แสดงหน้า [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]