คลิปวีดีโอ กิจกรรม กศน.ร้อยเอ็ด


การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 8]
สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ
22 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 43]
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...
06 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 47]
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน
01 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 616]
Did You Know...?
01 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 505]
โครงสร้างหลักสูตร กศน.2551 DIY
09 พฤศจิกายน 2558  [อ่าน : 886]
ประวัติเทคโนโลยีทางการศึกษา
31 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 403]
หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล
03 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 523]
อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 16 การสาธิตการจัดการเรียนรู้ของครูโดยผ่านสื่อ
03 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 358]
อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 15 การสาธิตการจัดการเรียนรู้ของครูโดยผ่านสื่อ
17 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 263]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]