คลิปวีดีโอ กิจกรรม กศน.ร้อยเอ็ด


โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
15 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 24]
ถั่วป่านทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ถั่วปานทองขึั้นเครื่องบิน
18 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 85]
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน
06 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 112]
สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ
22 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 861]
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...
06 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 136]
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน
01 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 688]
Did You Know...?
01 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 593]
โครงสร้างหลักสูตร กศน.2551 DIY
09 พฤศจิกายน 2558  [อ่าน : 991]
ประวัติเทคโนโลยีทางการศึกษา
31 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 479]
หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล
03 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 591]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]