คลิปวีดีโอ กิจกรรม กศน.ร้อยเอ็ด


รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
10 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 4]
สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่-การเงิน-พัสดุ)
08 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 82]
Digital Literacy และ E -Comerce รุ่นที่ 3
04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 104]
TKP สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
28 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 293]
โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
15 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 83]
ถั่วป่านทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ถั่วปานทองขึั้นเครื่องบิน
18 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 124]
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน
06 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 159]
สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ
22 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 890]
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...
06 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 173]
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน
01 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 720]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6]