คลิปวีดีโอ กิจกรรม กศน.ร้อยเอ็ด


Thailand Knowledge Portal
24 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 9]
พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ
11 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 18]
IEP online
11 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 18]
google classroom for education
26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 45]
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 42]
อบรมนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
05 เมษายน 2562  [อ่าน : 69]
ครูแกนนำต้านยาเสพติด สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
05 เมษายน 2562  [อ่าน : 70]
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลวิทยากรแกนนำครู ข. และครู ค.
12 มีนาคม 2562  [อ่าน : 134]
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.ฯ
18 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 147]
29 - 31 มกราคม 2562 เศรษฐกิจพอเพียง
11 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 133]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]