คลิปวีดีโอ กิจกรรม กศน.ร้อยเอ็ด


ถั่วป่านทอง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
18 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 34]
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 66]
สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ
22 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 90]
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...
06 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 74]
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน
01 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 635]
Did You Know...?
01 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 530]
โครงสร้างหลักสูตร กศน.2551 DIY
09 พฤศจิกายน 2558  [อ่าน : 919]
ประวัติเทคโนโลยีทางการศึกษา
31 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 422]
หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล
03 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 565]
อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 16 การสาธิตการจัดการเรียนรู้ของครูโดยผ่านสื่อ
03 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 370]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]