คลิปวีดีโอ กิจกรรม กศน.ร้อยเอ็ด


สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ...
08 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 14]
โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ 1/61
05 กันยายน 2561  [อ่าน : 251]
(ITW51) พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
24 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 273]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ.2561.......
10 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 430]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่-การเงิน-พัสดุ
08 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 135]
Digital Literacy และ E -Comerce รุ่นที่ 3
04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 151]
TKP สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
28 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 345]
โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
15 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 111]
ถั่วป่านทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ถั่วปานทองขึั้นเครื่องบิน
18 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 155]
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน
06 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 199]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6]