คลิปวีดีโอ กิจกรรม กศน.ร้อยเอ็ด


(GPA/PR)1/2561สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
04 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 7]
สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ...
08 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 39]
โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ 1/61
05 กันยายน 2561  [อ่าน : 274]
(ITW51) พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
24 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 320]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ.2561.......
10 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 453]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่-การเงิน-พัสดุ
08 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 159]
Digital Literacy และ E -Comerce รุ่นที่ 3
04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 169]
TKP สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
28 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 373]
โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
15 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 132]
ถั่วป่านทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ถั่วปานทองขึั้นเครื่องบิน
18 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 174]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6]