คลิปวีดีโอ กิจกรรม กศน.ร้อยเอ็ด


hacked by aj4x
22 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 127]
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...
06 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 67]
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน
01 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 625]
Did You Know...?
01 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 516]
โครงสร้างหลักสูตร กศน.2551 DIY
09 พฤศจิกายน 2558  [อ่าน : 913]
ประวัติเทคโนโลยีทางการศึกษา
31 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 420]
หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล
03 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 529]
อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 16 การสาธิตการจัดการเรียนรู้ของครูโดยผ่านสื่อ
03 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 364]
อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 15 การสาธิตการจัดการเรียนรู้ของครูโดยผ่านสื่อ
17 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 269]
อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 14 การสาธิตและวิพากษ์การจัดการเรียนรู้ฯ
09 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 224]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]