[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

<<<  มุ่งสร้างสัมพันธ์กับเครือข่าย ขยายแหล่งเรียนรู้สู่ยุคไอที นำภาคียกระดับการศึกษา  พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >>>                   
 
กศน.นครราชสีมา
<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
เกร็ดความรู้อาเซียน
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ A   เข้าชม :  [881]
อาหารเพื่อสุขภาพ ถ้าจะให้ดี 100 เปอร์เซ็นต์
วัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาปรุงก็จะต้องปราศจากสารพิษหรือสารเคมีด้วย เกริ่นนำกันอย่างนี้   เข้าชม :  [716]
ณประโยชน์จากแอปเปิ้ล และบลูเบอร์รี่ มาช่วยลดความเครียด
ณประโยชน์จากแอปเปิ้ล และบลูเบอร์รี่ มาช่วยลดความเครียด จะได้นอนหลับได้อย่างสบาย   เข้าชม :  [961]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [830]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [856]
 

โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรม กศน.ยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรการบริหารจัดการ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่การเป็น Smart Farmer
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้อำนวยการประสิทธิ์ ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทรายเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรม กศน.ยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรการบริหารจัดการ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่การเป็น  เข้าชม :  [75]
โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอโพนทรายโดย นายประสิทธิ์ ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทราย และคณะครู กศน.ตำบล เข้ารวมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีนายปิยวิทย์ เชิ  เข้าชม :  [60]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR)
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายประสิทธิ์ ศักดิ์คำดวง ผู้บริหาร กศน.อำเภอโพนทราย ครู และบุคลากร เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR) โดยมีนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด  เข้าชม :  [58]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี พัสดุและเจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  16 / พ.ย. / 2560  เข้าชม :  [103]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒  16 / พ.ย. / 2560  เข้าชม :  [70]
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  21 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [59]
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  26 / พ.ค. / 2560  เข้าชม :  [59]

 
5 / มิ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แนะนำ ครู กศน.ตำบลย้ายมาใหม่
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอโพนทรายได้มีบุคลากรย้ายมา จาก กศน.อำเภอเมืองสรวง คือนายสมัย พวงจันทร์  เข้าชม :  [237]
28 / เม.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
แนะนำบุคลากรใหม่
แนะนำบุคลากรใหม่ คุณครูผัลย์สุภา แบ้งกลาง ตำแหน่ง ครู  เข้าชม :  [360]
8 / ก.พ. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2556
วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าชม :  [1476]
4 / ก.พ. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
แนะนำบรรณารักษ์ กศน.อำเภอโพนทราย คนใหม่
กศน.อำเภอโพนทราย ได้บุคลากร ตำแหน่ง บรรณารักษ์คนใหม่   เข้าชม :  [704]

 

27 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
ประกาศขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๑   เข้าชม :  [1]

12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิค PDCA
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิค PDCA   เข้าชม :  [1169]

2 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ณรงค์ฤิทธิ์ บุญกอง และเลี้ยงส่ง ผอ.สุดารัตน์ จ่าภา
กศน.หนองฮี และกศน.อำเภอปทุมรัตต์ สามารถดาวน์โหลดรูปภาพงานได้ที่นี้ครับ   เข้าชม :  [678]

2 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ไพบูลย์ สัตนาโค และเลี้ยงส่ง ผอ.บัวบาน ประวิเศษ
กศน.อำเภอเมยวดี และกศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้   เข้าชม :  [703]
 

ข่าวสารการสอบบรรจุ งานราชการต่างๆ

 
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

 
สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
กศน.อำเภอโพนทราย

  Facebook กศน.อำเภอโพนทราย

Sharehttp://www.otopsmile.com/backoffice/index.php

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทราย
ถนนประชาสุขสันต์  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ 0-4359-5123 
โทรสาร  0-4359-5123    E-mail nfephonsai@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด