โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุวรรณภูมิ
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุวรรณภูมิ
ประชุมติดตามการรับสมัครนักศึกษา
กศน.อำเภอเสลภูมิ
โครงการ “กศน.๖๖ ล้าน ซีซี บริจากโลหิต รวมพลังต่อชีวิต ถวายเป็นพระ
กศน.อำเภอเสลภูมิ
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
กศน.อำเภอเสลภูมิ
กิจกรรมเรื่อง แมว แมว
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุวรรณภูมิ
บุคลากร กศน.อำเภอพนมไพร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ ๑ ปี การสวรรคตพ
กศน.อำเภอพนมไพร
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
กศน.อำเภอเสลภูมิ
ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์
กศน.อำเภอเสลภูมิ
กิจกรรมหนูพูดได้
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุวรรณภูมิ
รับสิ่งของพระราชทาน
กศน.อำเภอเสลภูมิ
นายกิมสันต์ ศรีเนตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมไพร ร่วมรับสิ่งของพระ
กศน.อำเภอพนมไพร