โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับทั
กศน.อำเภออาจสามารถ
โครงการศึกษาดูงานด้านพลังงานแห่งอนาคต สำหรับนักศึกษา กศน.
กศน.อำเภอโพธิ์ชัย
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสมเด็จ
กศน.อำเภอศรีสมเด็จ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าส
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
ร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร
กศน.อำเภออาจสามารถ
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน ด้วยงบประมาณ การเงิน
กศน.อำเภออาจสามารถ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระน
กศน.อำเภอเสลภูมิ
ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
กศน.อำเภอเสลภูมิ
อบรมเจ้าหน้าที่ การเงิน บัญชี พัสดุ และงานสารบรรณ กศน.อำเภอเสลภูม
กศน.อำเภอเสลภูมิ
ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กศน.อำเภอเสลภูมิ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ 2
กศน.อำเภอเสลภูมิ
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กศน.อำเภอเสลภูมิ