โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองดี
กศน.ตำบลน้ำคำ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตยและการเป็นพลเมื
กศน.ตำบลจำปาขัน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภาคเรียน 2-61 กศน.ตำบลโนนสวรรค์
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้ลูกเสือและยุวกาชาด ภาคเร
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.ตำบลหนองแคน
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
กศน.ตำบลหนองแคน
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ.กศน.ตำบลบัวแดง วันที่๔ ธ.ค.๖๑
กศน.ตำบลหนองแคน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
กศน.ตำบลโนนสง่า
ทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กศน.ตำบลโนนสง่า
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลจำปาขัน
กศน.ตำบลจำปาขัน
วันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
กศน.ตำบลจำปาขัน
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กศน.ตำบลน้ำคำ
นิทรรศการ "ในหลวง รัชกาลที่ ๙ / ศาสตร์แห่งพระราชาและเรียงความวันพ
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
กศน.ตำบลโนนสวรรค์ ร่วมใจใช้ถุงผ้า/ตะกร้า แทนถุงพลาสติก เพื่อเป็นก
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหา
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
โครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย ศส.ปชต ฯ
กศน.ตำบลโนนสวรรค์
จัดโครงการค่ายวิชาการ( ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ)
กศน.ตำบลโนนสวรรค์