ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ณ บ้า
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเ
กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้​ " ไร่ศิลาดล"
กศน.ตำบลดอกล้ำ
ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา​
กศน.ตำบลดอกล้ำ
ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบ
กศน.ตำบลดอกล้ำ
ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการยกระดับการศึกษาข
กศน.ตำบลดอกล้ำ
โครงการ​จิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา​ เราทำ
กศน.ตำบลดอกล้ำ
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙
กศน.ตำบลน้ำคำ
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙
กศน.ตำบลน้ำคำ
เข้าร่วมพระราชพิธีทำบุญตักบตร และถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสว
กศน.ตำบลจำปาขัน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระ
กศน.ตำบลน้ำคำ
กิจกรรมอาชีพกลุ่มสนใจการเพาะขยายพันธ์ุพืชคะน้า มะละกอ และการทำปลา
กศน.ตำบลน้ำคำ
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
กศน.ตำบลดอกล้ำ
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสกำหนดการจัดการเฉลิมฉลองสวนสาธารณะเฉล
กศน.ตำบลดอกล้ำ
ร่วมเป็นวิทยากรในการทำดอกไม้จันทน์
กศน.ตำบลดอกล้ำ
งานมุทิตาจิต วันเกษียณที่ภาคภูมิ กศน. ประจำปี 2562
กศน.ตำบลดอกล้ำ
งานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม ณ วัดบ้านน้ำคำ (วัดสระเกตุ)
กศน.ตำบลน้ำคำ
Big cleaning day. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.ตำบลน้ำคำ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2562
กศน.ตำบลหนองขาม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
กศน.ตำบลหนองหมื่นถ่าน